Czym jest perlit?

CZYM JEST PERLIT EKSPANDOWANY?

POCHODZENIE

PERLIT albo perlitoporyt jest minerałem, który stanowi przeobrażona skała magmowa, utworzona w dawnych epokach geologicznych. W trakcie jego powstawania przed setkami milionów lat, podczas fizycznych procesów kształtowania się perlitu, następowało zamykanie wody wewnątrz wietrzejącej skały. Jej zawartość wynosi 2 do 5% objętości i decyduje o specyficznych właściwościach tego minerału. Swoistą jego cechą jest zdolność do nawet piętnastokrotnego powiększania objętości wskutek prażenia w temperaturze 850 do 1150° C.

SKŁAD CHEMICZNY

Perlit to uwodniony kwaśny glinokrzemian potasowo-sodowy, zawierający także inne pierwiastki. Jego skład to głównie krzemionka SiO2 (65-75%), tlenki glinu, sodu, potasu, magnezu, wapnia i żelaza [Al2O3 (10-18%), K2O + Na2O (6-9%), MgO +CaO (2-6%) oraz Fe2O3 (1-5%)].

TERMOIZOLACJA

 • Ciepłochronne zaprawy murarskie, tynkarskie, jastrychy.
 • Produkcja lekkich perlitobetonów.
 • Docieplenia stropów, konstrukcji dachowych (zasyp z dogęszczeniem lub bez), wolne przestrzenie w ścianach.
 • Izolacja termiczna i akustyczna podłóg, ścian, stropów.

WYPEŁNIACZ

 • Kleje do styropianu, glazury, tynki cienkowarstwowe.
 • Obniżenie masy mieszanek budowlanych.
 • Produkcja kształtek izolacyjnych.
 • Wypełnienie wolnej przestrzeni w pustakach użebrowanych, przestrzeniach międzykominowych (zasyp luzem).

IZOLACJA

 • Izolator w ekranach akustycznych.
 • Izolacja termiczna przewodów kominowych.
 • Izolacja termiczna instalacji technicznych (komory kriogeniczne, rurociągi, itp.).

WŁAŚCIWOŚCI PERLITU EKSPANDOWANEGO

W procesie technologicznym ruda perlitu poddana zostaje procesowi prażenia w temperaturze 850-1150°C. Woda zawarta w poszczególnych ziarnach rudy perlitu powoduje w wysokiej temperaturze ich pęcznienie i zwiększanie objętości, nawet 15-krotne.

Gotowy perlit ekspandowany ma kolor jasnoszary, szary lub biały, ma stosunkowo dużą zawartość substancji alkalicznych i niską zawartość tlenków żelaza i tytanu. Warunki powstawania perlitu ekspandowanego powodują, że posiada on następujące właściwości:

 • obojętny chemicznie,
 • jest izolatorem o współczynniku λ = 0,04 [W/mK],
 • mały ciężar objętościowy (od 50kg/m3),
 • bardzo dobre własności dźwiękochłonne,
 • paro-przepuszczalny,
 • całkowicie niepalny,
 • odporny na działanie glonów i grzybów,
 • nie stanowi siedliska dla owadów i gryzoni (jak np. kuna, mysz, ryjówka)
 • posiada doskonałe właściwości sorpcyjne,
 • stały objętościowo (nie odkształca się elastycznie pod wpływem działania sił zewnętrznych)
 • odporny na temperatury od – 200 °C do 900 °C (nie wydziela żadnych substancji toksycznych podczas ogrzewania)

ZASTOSOWANIE PERLITU EKSPANDOWANEGO

Zastosowanie perlitu ekspandowanego jest bardzo szerokie:

 • produkcja ciepłochronnych zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja lekkich betonów, tzw. perlitobetonów (termopodkłady, termowylewki),
 • docieplanie stropów i konstrukcji dachowych (zasypy perlitowe),
 • docieplania budynków metodą „blow-in” – wdmuchiwanie perlitu w wolne przestrzenie w ścianach i izolacji akustycznej podłóg, ścian oraz stropów,
 • poprawa własności termoizolacyjnych muru obwodowego poprzez zasyp przestrzeni międzyżebrowych w pustakach,
  izolacji termicznej kominów,
 • obniżenie masy tynków gipsowych,
 • produkcja klejów do styropianu oraz klejów do glazury – dodatek perlitu w znaczący sposób poprawia ich płynność i przyczepność,
 • zwiększenie wydajności oraz ułatwienie odparowania wody,
 • produkcja cienkowarstwowych tynków dekoracyjnych (akrylowych, krzemianowych, silikonowych) – zastosowanie perlitu powoduje zwiększenie wydajności tynków oraz wydłużenie „czasu otwartego”,
 • produkcja ekranów akustycznych, jako materiał dźwiękochłonny
 • zasyp podkładowy pod suchy jastrych