Ekologia

Kruszywo perlitowe (perlit ekspandowany) to jeden z niewielu produktów o tak szerokim zastosowaniu, który ma znikomy wpływ na środowisko.

 • Produkty z perlitu ekspandowanego pomagają chronić ląd, drogi wodne oraz naturalną florę i faunę. Perlit działa jako filtr do oczyszczania wód opadowych i niebezpiecznych wycieków, dlatego pomaga w zapobieganiu zanieczyszczeniu lokalnych rzek i siedlisk ryb.
 • Perlit jest stosowany w szkółkach i szklarniach jako substytut rodzimej gleby mineralnej, pomagając zachować wierzchnią warstwę gleby na świecie.
 • Globalny przemysł perlitowy aktywnie eksploatuje łącznie mniej niż 8 km2 powierzchni lądu. Jest to niewielki ułamek tego, co jest dostępne, na podstawie badania przeprowadzonego wśród producentów światowych.
 • Znane rezerwy perlitu będą dostępne dla wielu pokoleń. W ciągu ostatnich 60 lat wykorzystano mniej niż 1% dostępnych złóż.
 • Górnictwo perlitu wytwarza bardzo niewiele odpadów. W produkcji perlitu nie stosuje się żadnych środków chemicznych.
 • Górnictwo perlitu ma ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Przed rozpoczęciem wydobycia prowadzone są badania mające na celu zminimalizowanie zakłóceń lokalnego środowiska i brak wpływu na stanowiska archeologiczne.
 • Jako minerał przemysłowy, perlit ekspandowany jest stosowany jako izolacja w zastosowaniach wysokotemperaturowych i kriogenicznych.
 • Doskonałe właściwości izolacyjne perlitu ekspandowanego są również stosowane w budownictwie do izolacji ścian i dachów podłóg w domach i firmach.
 • Perlit ekspandowany jest stosowany w trakcie produkcji wielu gotowych produktów, dzięki czemu są one lżejsze i mniej kosztowne w transporcie.
 • Energia zużywana podczas przetwarzania perlitu jest równoważona przez….
  • Zastosowania izolacyjne dla długotrwałej oszczędności energii.
  • Wydajnie rosnące rośliny, które zużywają dwutlenek węgla.
  • Oszczędność wody w ogrodnictwie i rolnictwie.
  • Lżejsze produkty zużywają mniej energii na transport.
 • Perlit nie tworzy produktów ubocznych podczas przetwarzania; zmieniana jest tylko forma fizyczna.
 • Perlit dostarczany jest w cysternach lub silosach samowyładowczych oraz w workach big bag wielokrotnego użytku, tam gdzie to możliwe, aby zminimalizować ilość odpadów opakowaniowych i zmniejszyć wpływ na składowisko.
 • Gotowe produkty wytwarzane są ze wszystkich rozmiarów i gęstości kruszywa, dzięki czemu perlit jest wydajnym, “bezodpadowym” minerałem przemysłowym.