Renotherm R21 - obrzutka perlitowa

Lekka, perlitowa obrzutka ciepłochronna Renotherm R21

Obrzutka termorenowacyjna Renotherm R21 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających poprawiających parametry użytkowe gotowego produktu.

Właściwości termoizolacyjne

Odporny na działanie soli  budowlanej

Izolator akustyczny

Paroprzepuszczalny i wodoprzepuszczalny

Odporność na działanie ognia – niepalny w najwyższej klasie A1

Obrzutka renowacyjna Renotherm R21 przeznaczony jest do wykonania warstwy sczepnej na budynkach wykonanych z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych, typu: ceramika poryzowana, beton komórkowy, pustaki keramzytowe, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, gazobeton, beton, żelbet oraz stare mury z materiałów mieszanych. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Obrzutka Renotherm R21 na bazie perlitu zastosowana w systemie Renotherm przy zastosowaniu wewnętrznym umożliwia docieplenie ściany w budynku będącym pod ochroną Konserwatora Zabytków, a potencjalny kondensat wody na styku ściana-termoizolacja zostanie odparowany do wnętrza pomieszczenia – powierzchnia samego tynku pozostanie sucha i blokuje pojawianie się grzybów lub pleśni.

Renotherm R21 stosowana w systemie renowacji zabytków razem z tynkami Renotherm R22 (ciepłochronny tynk podkładowy)Renotherm R23 (ciepłochronny tynk renowacyjny) spełnia wymagania zaleceń Stowarzyszenia WTA.

Można nanosić ręcznie

Można nanosić maszynowo

Nie wygładzać / Nie zacierać

Wiązanie w 24h

Chronić przed gwałtownym wysychaniem

Worek: 50 litrów

Paleta: 1,5 m3 30 WORKÓW PO 50 LITRÓW (WAGA OK. 480-550 KG)

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ!
PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

NIE SKŁADAĆ PALETY NA PALECIE

PRODUKT W ORYGINALNYM I NIENARUSZONYM OPAKOWANIU
MOŻNA MAGAZYNOWAĆ PRZEZ 12 MIESIĘCY LICZĄC OD DATY PRODUKCJI

Ocena stopnia zasolenia podłoża

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża. W przypadku niskiego stopnia zasolenia tynk termorenowacyjny Renotherm R23 można nanosić bezpośrednio na wykonaną obrzutkę renowacyjną Renotherm R21. Natomiast w przypadku średniego i wysokiego stopnia zasolenia konieczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy tynku termorenowacyjnego Renotherm R22. Grubość obu warstw przedstawia poniższe zestawienie.

 

Ocena stopnia zasolenia podłoża

SoleZawartość związków soli [%]
Chlorki (Cl-)<0,20,2-05>0,5
Azotany (NO3-)<0,10,1-0,3>1,5
Siarczany (SO 42-)<0,50,5-1,5>1,5
OcenaNiski stopieńŚredni stopieńWysoki stopień

Dla przyjęcia stopnia zasolenia podłoża przyjmuje się najwyższą oznaczoną zawartość jonów soli, niezależnie od typu.

Układ warstw zalecanych przez Stowarzyszenie WTA

Stopień zasolenia ścianyUkład warstwGrubość warstwy
Niski1. Renotherm R21
2. Renotherm R23
<5mm
≥ 20mm
Średni do wysokiego1. Renotherm R21
2. Renotherm R22
3. Renotherm R23
≤ 5
10 – 20
10 – 20
1. Renotherm R21
2. Renotherm R22
3. Renotherm R23
≤ 5
≥ 10
≥ 15

TABELA PARAMETRÓW

GRUPA ZAPRAWY:T1 CS II wg normy EN 998-1
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
dBNPD
WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
NPD
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE:N/mm2>5
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA:W/mKNPD
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE:N/mm2NPD
CIĘŻAR NASYPOWY SUCHEJ ZAPRAWY:kg/m3300-320
REAKCJA NA OGIEŃ:KlasaA1 (materiał niepalny)
ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W ŚWIEŻEJ ZAPRAWIE:%NPD
WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ:μ6,2
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY PO 24h:mmCała próbka przesiąkła*
WYDAJNOŚĆ:~1 L /1m2 /1mm grubości
WŁAŚCIWA POJEMNOŚĆ CIEPLNA:[J/kg*K]1050

*zgodne z wymaganiami WTA