Renotherm R23 - tynk renowacyjny

Lekki,  ciepłochronny tynk perlitowy do renowacji zabytków RENOTHERM R23

Tynk termorenowacyjny Renotherm R23 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających poprawiających parametry użytkowe gotowego produktu.

Właściwości termoizolacyjne

Wiążący skutecznie migrujące z wodą sole budowlane

Izolator akustyczny

Paroprzepuszczalny i wodoprzepuszczalny

Odporność na działanie ognia – niepalny w najwyższej klasie A1

Tynk renowacyjny Renotherm R23 przeznaczony jest do wykonania warstwy renowacyjnej w systemie renowacji zabytków zgodnym z zaleceniami Stowarzyszenia WTA. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tynk renowacyjny Renotherm R23 na bazie perlitu zastosowany w systemie Renotherm przy zastosowaniu wewnętrznym umożliwia docieplenie ściany w budynku będącym pod ochroną Konserwatora Zabytków, a potencjalny kondensat wody na styku ściana-termoizolacja zostanie odparowany do wnętrza pomieszczenia – powierzchnia samego tynku pozostanie sucha i blokuje pojawianie się grzybów lub pleśni. Renotherm R23 stosowany w systemie renowacji zabytków razem z obrzutką renowacyjną Renotherm R21 i tynkiem podkładowym Renotherm R22 (tynk ciepłochronny) spełnia zalecenia Stowarzyszenia WTA.

Można nanosić ręcznie

Można nanosić maszynowo

Nie wygładzać / Nie zacierać

Nakładać po min. 24h od wykonania warstwy sczepnej Renotherm R21 

Chronić przed gwałtownym wysychaniem

Przerwa technologiczna 5 dni/1 cm

Worek: 50 litrów

Paleta: 1,5 m3 30 WORKÓW PO 50 LITRÓW (WAGA OK. 480-550 KG)

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ!
PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

NIE SKŁADAĆ PALETY NA PALECIE

PRODUKT W ORYGINALNYM I NIENARUSZONYM OPAKOWANIU
MOŻNA MAGAZYNOWAĆ PRZEZ 12 MIESIĘCY LICZĄC OD DATY PRODUKCJI

Ocena stopnia zasolenia podłoża

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża. W przypadku niskiego stopnia zasolenia tynk termorenowacyjny Renotherm R23 można nanosić bezpośrednio na wykonaną obrzutkę renowacyjną Renotherm R21. Natomiast w przypadku średniego i wysokiego stopnia zasolenia konieczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy tynku termorenowacyjnego Renotherm R22. Grubość obu warstw przedstawia poniższe zestawienie.

 

Ocena stopnia zasolenia podłoża

SoleZawartość związków soli [%]
Chlorki (Cl-)<0,20,2-05>0,5
Azotany (NO3-)<0,10,1-0,3>1,5
Siarczany (SO 42-)<0,50,5-1,5>1,5
OcenaNiski stopieńŚredni stopieńWysoki stopień

Dla przyjęcia stopnia zasolenia podłoża przyjmuje się najwyższą oznaczoną zawartość jonów soli, niezależnie od typu.

Układ warstw zalecanych przez Stowarzyszenie WTA

Stopień zasolenia ścianyUkład warstwGrubość warstwy
Niski1. Renotherm R21
2. Renotherm R23
<5mm
≥ 20mm
Średni do wysokiego1. Renotherm R21
2. Renotherm R22
3. Renotherm R23
≤ 5
10 – 20
10 – 20
1. Renotherm R21
2. Renotherm R22
3. Renotherm R23
≤ 5
≥ 10
≥ 15

TABELA PARAMETRÓW

GRUPA ZAPRAWY:T1 CS II wg normy EN 998-1
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
dBRw=28-38 wg ISO 10140 (w zakresie grubości 20-100 mm)
WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
Rαw=0,15-0,30 wg ISO 11654 (w zakresie grubości 20-100 mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE:N/mm21,7
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA:W/mK0,064
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE:N/mm20,6
CIĘŻAR NASYPOWY SUCHEJ ZAPRAWY:kg/m3300-320
REAKCJA NA OGIEŃ:KlasaA1 (materiał niepalny)
ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W ŚWIEŻEJ ZAPRAWIE:%25
WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ:μ6,2
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY PO 24h:mm<5
WYDAJNOŚĆ:~10-11 L /1m2 /1cm grubości
WŁAŚCIWA POJEMNOŚĆ CIEPLNA:[J/kg*K]1050