Termobeton TB 1 – lekki podkład termobetonowy

Podkład termoizolacyjny TERMOBETON TB1 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną, jest całkowicie niepalny, odporny na działanie grzybów, nie stanowi siedliska dla owadów i gryzoni.

Znakomita izolacyjność cieplna

Płynna regulacja grubości podkładu
od 5-20 cm

Łatwe wykonanie izolacji na nierównych podłożach

Obojętny chemicznie, jałowy

Wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji

Odporny na działanie ognia,
niepalny

Podkład termoizolacyjny TERMOBETON TB1 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną, jest całkowicie niepalny, odporny na działanie grzybów, nie stanowi siedliska dla owadów i gryzoni.

Podkład termobetonowy TERMOBETON TB1 przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej na tradycyjnych stropach żelbetowych, prefabrykowanych oraz na stropach, które wymagają zastosowania lekkiego podkładu ze względu na ograniczoną nośność.


TERMOBETON TB1 przeznaczony jest do wykonywania:

  • ciepłych i ogniotrwałych podkładów pod wylewki perlitowe (np. TERMOBETON TB2), jak również pod tradycyjne wylewki betonowe,
  • izolacji termicznej i akustycznej stropów nieużytkowych lub o ograniczonej używalności,
  • izolacji termicznej pod ogrzewanie podłogowe,
  • izolacji podłogi na gruncie,
  • izolacji termicznej balkonów i tarasów

Można nanosić ręcznie

Można nanosić maszynowo

Nie wygładzać / Nie zacierać

Można wchodzić 48 godz. po wykonaniu

Przerwa technologiczna 5 dni/1 cm grubości

Chronić przed wysychaniem w pierwszych 5-7 dniach

Worek: 50 litrów

Paleta: 1,5 m3 – 30 WORKÓW PO 50 LITRÓW (WAGA OK. 480-550 KG)

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ!
PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

NIE SKŁADAĆ PALETY NA PALECIE

PRODUKT W ORYGINALNYM I NIENARUSZONYM OPAKOWANIU
MOŻNA MAGAZYNOWAĆ PRZEZ 12 MIESIĘCY LICZĄC OD DATY PRODUKCJI

WŁAŚCIWOŚCI

TABELA PARAMETRÓW

GRUPA ZAPRAWY: PN-EN 13813[KOLUMNA PARAMETRÓW]
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
dB
WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE:N/mm21,3
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA:W/mK0,10
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGNIATANIE:
CIĘŻAR NASYPOWY SUCHEJ ZAPRAWY:kg/m3
REAKCJA NA OGIEŃ:KlasaA1 materiał niepalny
ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W ŚWIEŻEJ ZAPRAWIE:%25
WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ:μ
WSPÓŁCZYNNIK ABSORPCJI WODY:kg/m2 min. 0,5
GĘSTOŚĆ WYSUSZONEJ STWARDNIAŁEJ ZAPRAWY:kg/m3280-320