PERLIT THERM CS II λ 0,064

Lekki tynk ciepłochronny o właściwościach akustycznych

Tynk ciepłochronny PERLIT THERM CS II jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających poprawiających parametry użytkowe gotowego produktu. Perlit Therm CS II ma jeden z najlepszych współczynników przewodzenia ciepła: λ=0,064 [W/mK].

Zastosowanie tynku Perlit Therm CS II podnosi również komfort zamieszkania przez swoje znakomite właściwości akustyczne – warstwa tynku grubości zaledwie 2cm daje 28dB izolacyjności akustycznej.

 

Świetne właściwości termoizolacyjne

Odporny na działanie glonów i grzybów

Znakomity izolator akustyczny

Paroprzepuszczalny

Obojętny chemicznie

Odporność na działanie ognia – niepalny w klasie A1

Tynk PERLIT THERM CS II przeznaczony jest do ocieplania zarówno starych, jak i nowych budynków wykonanych z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych, typu: ceramika poryzowana, beton komórkowy, pustaki keramzytowe, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, gazobeton, beton, żelbet oraz stare mury z materiałów mieszanych. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Tynk na bazie perlitu przy zastosowaniu wewnętrznym umożliwia docieplenie ściany w budynku będącym pod ochroną Konserwatora Zabytków, a potencjalny kondensat wody na styku ściana-termoizolacja zostanie odparowany do wnętrza pomieszczenia – powierzchnia samego tynku pozostanie sucha i blokuje pojawianie się grzybów lub pleśni.

Tynk ciepłochronny PERLIT THERM CS II stosowany jest do dociepleń ścian wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym, szczególnie ścian dzielących klatki schodowe od mieszkania.

Można nanosić ręcznie

Można nanosić maszynowo

Nie wygładzać / Nie zacierać świeżego tynku – po przeschnięciu powierzchnię można wyrównać zdzierakiem tynkarskim

Nakładanie 24-48 godz. po wykonaniu warstwy szczepnej

Chronić przed gwałtownym wysychaniem

Przerwa technologiczna 5 dni/1 cm

Worek: 50 litrów

Paleta: 1,5 m3 30 WORKÓW PO 50 LITRÓW (WAGA OK. 480-550 KG)

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ!
PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

NIE SKŁADAĆ PALETY NA PALECIE

PRODUKT W ORYGINALNYM I NIENARUSZONYM OPAKOWANIU
MOŻNA MAGAZYNOWAĆ PRZEZ 12 MIESIĘCY LICZĄC OD DATY PRODUKCJI

WŁAŚCIWOŚCI

TABELA PARAMETRÓW

GRUPA ZAPRAWY:T1 CS II wg normy EN 998-1
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
dBRw=28-38 wg ISO 10140 (w zakresie grubości 20-100 mm)
WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
Rαw=0,15-0,30 wg ISO 11654 (w zakresie grubości 20-100 mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE:N/mm21,7
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA:W/mKλ=0,064
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE:N/mm20,6
CIĘŻAR NASYPOWY SUCHEJ ZAPRAWY:kg/m3300-320
REAKCJA NA OGIEŃ:KlasaA1 (materiał niepalny)
ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W ŚWIEŻEJ ZAPRAWIE:%25
WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ:μ6,2
WSPÓŁCZYNNIK ABSORPCJI WODY:kg/m2 min. 0,50,73
WYDAJNOŚĆ:10-11 L /1m2 /1cm grubości tynku
WŁAŚCIWA POJEMNOŚĆ CIEPLNA:[J/kg*K]1050