Termobeton TB 2 – lekki jastrych termoizolacyjny o właściwościach izolatora akustycznego

Jastrych (wylewka, podkład podłogowy) perlitowy TERMOBETON TB2 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu.

Stanowi znakomity, bardzo lekki podkład podłogowy o cechach izolatora termicznego i akustycznego, jest całkowicie niepalny, odporny na działanie grzybów.

Znakomita izolacyjność cieplna

Płynna regulacja grubości podkładu
od 5-20 cm

Łatwe wykonanie izolacji na nierównych podłożach

Obojętny chemicznie, jałowy

Wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji

Odporny na działanie ognia,
niepalny – klasa A1

Jastrych perlitowy TERMOBETON TB2 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną, jest całkowicie niepalny, odporny na działanie grzybów.

Jastrych perlitowy TERMOBETON TB2 przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej na tradycyjnych stropach żelbetowych, prefabrykowanych oraz na stropach drewnianych, które wymagają zastosowania lekkiego podkładu podłogowego ze względu na ograniczoną nośność.


Jastrych perlitowy TERMOBETON TB2 przeznaczony jest do wykonywania podkładu podłogowego o cechach izolacji termicznej i akustycznej w jednorodnej warstwie.

TERMOBETON TB2przeznaczony jest do:

  • wykonania lekkiego podkładu podłogowego bezpośrednio na stropach różnego typu
  • poprawienia izolacyjności akustycznej posadzki
  • wykonania termoizolacyjnych, jednowarstwowych podkładów podłogowych podłogi na gruncie,
  • wykonania termoizolacyjnego podkładu podłogowego balkonów i tarasów.

Można nanosić ręcznie

Można nanosić maszynowo

Nie wygładzać / Nie zacierać w trakcie wykładania – po przeschnięciu można wyrównać powierzchnię

Można wchodzić po 2 dniach

Chronić przed gwałtownym wysychaniem

Przerwa technologiczna 5 dni/1 cm grubości podkładu

Worek: 50 litrów

Paleta: 1,5 m3 – 30 WORKÓW PO 50 LITRÓW (WAGA OK. 480-550 KG)

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ!
PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

NIE SKŁADAĆ PALETY NA PALECIE

PRODUKT W ORYGINALNYM I NIENARUSZONYM OPAKOWANIU
MOŻNA MAGAZYNOWAĆ PRZEZ 12 MIESIĘCY LICZĄC OD DATY PRODUKCJI

WŁAŚCIWOŚCI

TABELA PARAMETRÓW

GRUPA ZAPRAWY:CT-C5-F2 wg PN-EN 13813
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
dB35-40dB (w zakresie grubości 50-100mm) wg ISO 10140
WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
(średnia ważona)
α0,25-0,30 ((w zakresie grubości 50-100mm) wg ISO 11654
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE:N/mm24,5
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA:W/mK0,19
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE:
CIĘŻAR NASYPOWY SUCHEJ ZAPRAWY:kg/m3370
REAKCJA NA OGIEŃ:KlasaA1 materiał niepalny
ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W ŚWIEŻEJ ZAPRAWIE:%22
WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ:μ9
WSPÓŁCZYNNIK ABSORPCJI WODY:kg/m2 min. 0,5
GĘSTOŚĆ WYSUSZONEJ STWARDNIAŁEJ ZAPRAWY:kg/m3550-650
WYDAJNOŚĆ:12-13 L /1m2 /1cm grubości wylewki