PERLIT EKSPANDOWANY EP 180 hydrofobizowany

perlit-ekspandowany-EP180-hydrofobizowany

LEKKIE, HYDROFOBOWE NATURALNE KRUSZYWO TERMOIZOLACYJNE FRAKCJI 0-2 MM

PERLIT EKSPANDOWANY jest otrzymywany w wyniku prażenia rud perlitowych w temperaturze 850-1150°C. W wyniku procesu rozprężania powstaje perlit ekspandowany.

Jest to materiał o strukturze ziarnistej. Charakteryzuje się bardzo niską masą własną, wysoką izolacyjnością termiczną oraz akustyczną. Jest materiałem całkowicie niepalnym oraz odpornym na działanie grzybów i pleśni. Może być stosowany w temperaturach od -200 °C do 900 °C. Produkowany jest w 3 klasach ziarnowych (EP 100, EP150, EP 180). Hydrofobizowany perlit jest białym, sypkim, wysoko porowatym materiałem.  Jest niepalny, nieszkodliwy i ma nieograniczoną trwałość.

Świetne właściwości termoizolacyjne λ=0,04 [W/mK]

Odporny na działanie glonów i grzybów

Izolator akustyczny

Niepalny

Odmiana hydrofobizowana
nie chłonie wody

Paroprzepuszczalny

Obojętny chemicznie, jałowy

ABSORPCJA

 • Perlit hydrofobizowany pochłania i stabilizuje wszelkie substancje ropopochodne, chemiczne, ustrojowe, żywnościowe) z wyjątkiem kwasu FLUOROWODOROWEGO.
 • Sorbent przeznaczony do likwidacji wycieków ropopochodnych z powierzchni wody.
 • Pochłania zanieczyszczenia nie chłonąc wody.
 • Eliminuje z wody 99,4% zanieczyszczeń.
 • Daje się łatwo zebrać z powierzchni wody przy pomocy sita lub innego rodzaju wybieraka.

TERMOIZOLACJA

 • Docieplenia stropów, konstrukcji dachowych (zasyp z dogęszczeniem lub bez), wolne przestrzenie w ścianach.
 • Izolacja termiczna i akustyczna podłóg, ścian, stropów.

WYPEŁNIACZ

Wypełnienie wolnej przestrzeni w pustakach użebrowanych, przestrzeniach międzykominowych (zasyp luzem).

IZOLACJA

 • Izolator w ekranach akustycznych.
 • Izolacja termiczna przewodów kominowych.
 • Izolacja termiczna instalacji technicznych (komory kriogeniczne, rurociągi, itp.).

Perlit ekspandowany może być stosowany w temperaturach od -200°C do 900°C.

Kruszywo perlitowe EP180 w budownictwie może być wykorzystane jako:

 • absorbent substancji innych niż woda – m. in. ropopochodnych, ustrojowych
 • wypełniacz pustaków ceramicznych – w całości lub tylko pierwszy i ewentualnie drugi rząd w nowo budowanym domu, jako termoizolacja ograniczająca wymianę ciepła pomiędzy ścianami a fundamentem
 • warstwa podkładowa i wyrównująca pod suchy jastrych – jest to najlepszy wybór w tym przypadku, prawdopodobnie też najtańszy.
 • warstwa termo- i dźwiękoizolacyjna zamiast np. wełny mineralnej w stropach drewnianych oraz ścianach konstrukcji szkieletowej
 • jako termoizolacja szczelnie wypełniająca przestrzeń w kształtkach kominowych
 • dowolne inne zastosowanie wymagające termoizolacji złożonych brył (np. izolacja kominka z płaszczem wodnym)

Worki papierowe: 0,125 m3 (125 litrów);
paleta (120cm x 80cm): 1,5 m3.

Worki foliowe: 0,100 m3 (100 litrów);
paleta (120cm x 80cm): 2,4 m3.

Waga opakowania 125L: 8-13kg.

Standardowa dostawa paletowa: 12op.125L/paleta 80x120cm.

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych.

Termin składowania: bezterminowo.

Nie składować palety na palecie.

Perlit ekspandowany EP 180 występuje we frakcji 0-2 mm, z przewagą kruszywa o większym rozmiarze – niewielka ilość drobnego ziarna oznacza mniejsze pylenie w trakcie pracy i ta cecha powoduje, że najczęstsze zastosowanie tego produktu to zasypy termo- i dźwiękoizolacyjne.

Odmiana hydrofobizowana ma zastosowanie jako izolator w miejscach narażonych na działanie wilgoci oraz jako asorbent substancji ropopochodnych i innych prócz wody.

Perlit EP180 stosowany jest również jako podkład pod suchy jastrych oraz w celu wyrównywania powierzchni np. ugiętego stropu przed kolejnymi pracami posadzkarskimi.